Sezónní prodej ovocných stromků, okrasných jehličnanů, tújí a keřů na živé ploty a zemědělských produktů